Landstingslov nr. 23 af 29. november 1990 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v.

 

§ 1.

I landstingslov nr. l af 27. februar 1986 om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v. som ændret ved landstingslov nr. 12 af 20. oktober 1988 foretages følgende ændringer:

 

1. I § 11, 1. pkt. ændres "mødedag" til: "dag".

2. I § 11, 2. pkt. ophæves.

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1991.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. november 1990.Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller