Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 25. januar 1990 om ophævelse af bekendtgørelse om prisstop for salg og servering af stærke drikke i restaurationer.

 

Bekendtgørelse nr. 30. af 14. november 1985 om prisstop for salg og servering af stærke drikke i restaurationer ophæves den 1. februar 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. januar 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Jens Christian Frederiksen