Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 25. januar 1990 om fastsættelse af sommertid for årene 1990-1992.

I medfør af landstingslov nr. 14 af 19. oktober 1989 om anvendelse af sommertid § l fastsættes:

 

§ 1. I årene 1990-1992 anvendes en særlig tidsregning, sommertid, i følgende perioder:
1) I 1990 i tiden mellem 24. marts og 29. september.
2) I 1991 i tiden mellem 30. marts og 28. september.
3) I 1992 i tiden mellem 28. marts og 26. september.
Stk. 2. Grønland har i dag 4 lokale tider. Set i relation til vesteuropæisk tid, d.v.s. Greenwich meantime (GMT) kan der til orientering opstilles følgende tidslinie (se dog rettelsesblad):

  Forsvarområdet ved Thule Grønlandsk normaltid Scoresbysund Danmarkshavn
Eksempelvis GMT-4
kl. 8
GMT-3
kl. 9
GMT-2
kl. 10
GMT
kl. 11

§ 2. Sommertiden begynder for grønlandsk normaltids vedkommende den førstnævnte dato i hver af perioderne kl. 22.00, idet klokken på dette tidspunkt ændres til kl. 23.00.
Stk. 2. For så vidt angår Scoresbysund, forsvarsområdet ved Thule samt Danmarkshavn, der ikke følger grønlandsk normaltid, gælder følgende: I Scoresbysund indføres sommertid med virkning fra den 25. marts 1990 (henholdsvis 31. marts 1991 og 29. marts 1992) kl. 00.00, idet klokken på dette tidspunkt ændres til kl. 01.00. I forsvarsområdet ved Thule samt i Danmarkshavn indføres der ikke sommertid.

§ 3. Sommertiden ophører for grønlandsk normaltids vedkommende den sidstnævnte dato i hver af perioderne kl. 23.00, idet klokken på dette tidspunkt ændres til kl. 22.00. For Scoresbysunds vedkommende ophører sommertiden den 30. september 1990 (henholdsvis 29. september 1991 og 27. september 1992) kl. 01.00, idet klokken på dette tidspunkt ændres til kl. 00.00.
Stk. 2. Den da forløbne time betegnes i tidsangivelsen som kl. 22.00 A, henholdsvis kl. 00.00 A, og den kommende time som kl. 22.00 B, henholdsvis kl. 00.00 B.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. januar 1990
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller


Rettelsesblad