Rettelse til:

 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 22. marts 1990 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.

 

I § 2 nr. 2 litra d indsættes efter ordet "bredde" ordene "og længde".

I § 3 nr. 5 erstattes ordene "der oplyses enten længde eller bredde" med ordene "enten ved længde og bredde"