Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 24. april 1990 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 8 af 21. oktober 1989, finanslovens konto 66.11.

 

§ 1. Der ydes til nedennævnte kommuner i 1990 følgende tilskud:

Nanortalik 2.401.000
Qaqortoq 447.000
Paamiut 549.000
Kangaatsiaq 1.577.000
Aasiaat 2.916.000
Qasigiannguit 1.716.000
Ilulissat 1.503.000
Uummannaq 310.000
Upernavik 1.023.000
Avanersuaq 442.000
Tasiilaq 2.930.000
Ittoqqortoormiit 1.068.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud fra hjemmestyret.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. april 1990
Emil Abelsen

/

Peter Beck