Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 29. maj 1990 om ændring af bekendtgørelse nr. 14 af 22. marts 1990 om begrænsning af hvalfangst.

 

§ 1. I bekendtgørelse nr. 14 af 22. marts 1990 om begrænsning af hvalfangst foretages følgende ændring: I § 6, 2. punktum erstattes "12 mm" med "20 mm".

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 29. maj 1990
Kaj Egede

/

Jørn Graversen