Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 23. juni 1990 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i Illoqqortoormiut kommune.

I medfør af § 23, stk. l i Landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989 fastsættes:

 

§ 1. Al udhandling og servering af stærke drikke er forbudt i Illoqqortoormiut kommune til og med den 31. juli 1990.

§ 2. For overtrædelse af § l kan der idømmes bøde, jf. landstingslovens § 24.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks. Stk. 2. Samtidig hermed sættes Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 28. februar 1989 om rationering af stærke drikke for Illoqqortoormiut kommune ud af kraft til og med den 31. juli 1990. Der kan ikke opspares ret til rationeringspoint i lukkeperioden.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. juni 1990
Moses Olsen

/

Martha Labansen