Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 20. juli 1990 om udhandling af stærke drikke i bygden Kangerluk, Diskofjord, i Qeqertarsuaq Kommune.

I medfør af § 23, stk. l i landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989 om udhandling og servering af stærke drikke fastsættes:

 

§ 1. Al udhandling og servering af stærke drikke er forbudt i bygden Kangerluk, Diskofjord, i Qeqertarsuaq Kommune til og med den 12. august 1990.

§ 2. For overtrædelse af § l kan der idømmes bøde, jf. landstingslovens § 24.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. juli 1990
Jens Lyberth

/

Jens Christian Frederiksen