Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 31. juli 1990 om stop for udhandling cg servering af stærke drikke i Illoqqortoormiut Kommune.

I medfør af § 23, stk. l i Landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989 fastsættes:

 

§ 1. Al udhandling og servering af stærke drikke er forbudt i Illoqqortoormiut Kommune indtil videre.

§ 2. For overtrædelse af § l kan der idømmes bøde, jf. landstingslovens § 24.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. august 1990.
Stk. 2. Samtidigt hermed sættes Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 28. februar 1989 om rationering af stærke drikke for Illoqqortoormiut Kommune ud af kraft indtil videre. Der kan ikke opspares ret til rationeringspoint i lukkeperioden.




Grønlands Hjemmestyre, den 31. juli 1990




Jens Lyberth

/

Jens Christian Frederiksen