Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 16. august 1990 om ophævelse af stop for udhandling og servering af stærke drikke i Illoqqortoormiut kommune.

I medfør af § 23, stk. 1 i Landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989 fastsættes:

 

§ 1. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 31. juli 1990 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i Illoqqortoormiut kommune ophæves.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 20. august 1990.
Stk. 2. Samtidig hermed træder Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 28. februar 1989 om rationering af stærke drikke for Illoqqortoormiut kommune påny i kraft.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. august 1990
Moses Olsen

/

Martha Labansen