Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 27. august 1990 om normalvedtægt for andelsboligforeninger.

I medfør af § 2 stk. 4 i Landstingsforordning nr. 4 af 20. juni 1989 om andelsboliger, som ændret ved landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 1990 fastsættes:

 

§ 1. Vedtægter for andelsboligforeninger med mere end 6 boliger skal som minimum indeholde de bestemmelser, der er nævnt i normalvedtægten i bilag 1.

§ 2. Vedtægter for cmdelsboligforeninger med 4-6 boliger skal som minimum indeholde de bestemmelser, der er nævnt i normalvedtægten i bilag 2.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. august 1990
Moses Olsen

/

Dorthe Johannsen


Bilag 1

Bilag 2