Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 18. oktober 1990 om udhandling af stærke drikke i bygder i Tasiilaq kommune.

I medfør af § 23, stk. l i landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989 om udhandling og servering af stærke drikke fastsættes:

 

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for bygderne Tiniteqilaq, Sermiligaq, Kulusuk og Isortoq i Tasiilaq kommune.

§ 2. I bygderne Tiniteqilaq og Sermiligaq kan der i udhandlingstiden frit udhandles øl.
Stk. 2. Udhandling af øvrige stærke drikke kan alene ske efter forudgående bestilling.

§ 3. I bygden Kulusuk kan der i udhandlingstiden frit udhandles spiritus.
Stk. 2. Udhandling af øvrige stærke drikke kan alene ske efter forudgående bestilling.

§ 4. I bygden Isortoq kan stærke drikke alene udhandles efter forudgående bestilling.

§ 5. Stærke drikke, der skal forudbestilles, bestilles i den lokale butik og leveres efterfølgende fra det nærmestliggende KNI-lager med transportforbindelse til bygderne.

§ 6. Forudbestilte stærke drikke kan kun udleveres fra den lokale butik inden for det tidsrum, hvor udhandling må finde sted.

§ 7. For overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan der idømmes bøde, jf. lovens § 24.

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. oktober 1990
Moses Olsen

/

Martha Labansen