Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 44 af 30. oktober 1990 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i Tasiilaq kommune.

I medfør af § 23, stk. l i Landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989 fastsættes:

 

§ 1. Al udhandling og servering af stærke drikke er forbudt i Tasiilaq kommune fra den 30. oktober 1990 til og med den 30. november 1990.

§ 2. For overtrædelse af § l kan der idømmes bøde, jf. landstingslovens § 24.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 18. oktober 1990 om udhandling af stærke drikke i bygder i Tasiilaq kommune sættes ud af kraft i lukkeperioden, jf. § 1.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1990
Moses Olsen

/

Martha Labansen