Landstingslov nr. 2 af 28. marts 1992 om ophævelse af landstingslov om restaurationsafgift af salg og servering af stærke drikke.

Landstingslov nr. 8 af 25. oktober 1985 om restaurationsafgift af salg og servering af stærke drikke ophæves med virkning fra dags dato. Dog forbliver landstingsloven i kraft for de stærke drikke, der er leveret til de i § l omfattede virksomheder inden nærværende landstingslovs ikrafttræden.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. marts 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen