Landstingslov nr. 4 af 7. april 1992 om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 5 af 8. juni 1985 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner indsættes efter § 4:

"§ 4 a. Området i Kangerlussuaq, som indtil 1. oktober 1992 har været omfattet af traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland, holdes fortsat uden for den kommunale inddeling."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. oktober 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 7. april 1992
Lars Emil Johansen

/

Peter Beck