Landstingslov nr. 7 af 9. april 1992 om landstingstillægsbevillingslov l for 1992.

 

§ 1. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1992 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringen i tekstanmærkninger for 1992 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringen i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1992 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. april 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1 - 3 (eksisterer ikke elektronisk)