Landstingslov nr. 8 af 9. april 1992 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v.

 

§ 1.

I landstingslov nr. l af 27. februar 1986 om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v. som senest ændret ved landstingslov nr. 23 af 29. november 1990 ændres § 8. a, stk. 4, således:

"Stk. 4. Landstingsformanden, landsstyreformanden og landsstyremedlemmerne må ikke medens de varetager disse hverv, påtage sig nyt hverv af det i stk. l nævnte art, medmindre udvalget til valgs prøvelse giver tilladelse hertil."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 15. april 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. april 1992
Lars Emil Johansen

/

Peter Beck