Landstingslov nr. 12 af 30. oktober 1992 om ændring af Landstingslov om ferie.

 

§ l

I landstingslov nr. 22 af 25. oktober 1990 om ferie foretages følgende ændringer:

 

1. § 4 affattes således:
"§ 4. Optjeningsåret er kalenderåret. Ferieåret er det efter optjeningsåret følgende år, der går fra 1. februar til 31. januar."

2. § 7,stk. l affattes således:
"§ 7, stk. 1. Ferien holdes i det efter optjeningsåret følgende år, der går fra 1. februar til 31. januar."

3. § 8,stk. 2 affattes således:
"§ 8, stk. 2. Med mindre andet er aftalt ved kollektiv overenskomst, eller det efter lov eller overenskomst gældende opsigelsesvarsel er længere end 3 måneder, kan en arbejdsgiver ikke, uden lønmodtagerens samtykke, lægge den sammenhængende 18 dages del af ferien, j fr. stk. l, i tiden mellem en af arbejdsgiveren meddelt opsigelse og fratrædelsestidspunktet. Ved opsigelse fra arbejdsgiverens side kan denne altid kræve øvrig restferie afholdt i opsigelsesperioden."

4. § 19, stk. l affattes således:
"§ 19, stk. 1. Den optjente feriegodtgørelse forfalder, efter optjeningsårets udløb, til udbetaling med den lønudbetaling, der ligger umiddelbart forud for feriens påbegyndelse."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1993
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen