Landstingslov nr. 16 af 30. oktober 1992 om ophævelse af landstingslov om afgift af passagerflyvning internt i Grønland.

 

§ l

Landstingslov nr. 16 af 18. oktober 1990 om afgift af passagerflyvning internt i Grønland ophæves med virkning fra og med 1. januar 1993.

 

§ 2

De hidtil gældende regler i landstingslov om afgift af passagerflyvning internt i Grønland finder fortsat anvendelse på afgiftsmæssige forhold, der vedrører perioden før 1. januar 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen