Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1992 om landstingstillægsbevillingslov 2 for 1992

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1992 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 1992 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1992 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1 - 3 (eksisterer ikke elektronisk)