Landstingslov nr. 24 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingsloven om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

§ 1

I landstingslov nr. 17. af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri foretages følgende ændringer:

 

1. § 29, stk l, 2. punktum tilføjes efter ordet "konfiskation": "af de anvendte fiskeredskaber,".

2. § 29 tilføjes:
"Stk. 3. I regler, der udstedes efter loven, kan det fastsættes, at overtrædelse af bestemmelserne i reglerne kan medføre konfiskation."

3. § 31, stk l, tilføjes efter ordet "bøde": "eller konfiskation".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. december 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Hans Iversen