Landstingslov nr. 26 af 30. oktober 1992 om finanslov for 1993 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1993 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Tekstanmærkninger for 1993 fastsættes i bilag 2.

§ 3. For 1993 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 3
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1 - 3 (eksisterer ikke elektronisk)