BEMÆRKNINGER, Bilag l, s. l, jf. bekendtgørelsens § 7.

Optegnelse over hvid- og narhvalsfangsten, som afleveres til kommunen, senest den femte dag i efterfølgende måned:

NAVN:

KOMMUNE:_______________Måned_____________
BÅDTYPE BRT/Fod:_____________________________

Antal fangne hvidhvaler Antal fangne narhvaler Dato for
fangsten
Hjemmekommune
og fangststed
Fangstmetode:
1: riffel
2: håndharpun
3: omringning
4: garn
5: sassat:

 

Øvrige navne på deltagere i fællesfangsten: