Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 25. juni 1992 om normalvedtægt for andelsboligforeninger.

I medfør af § 7 i Landstingsforordning nr. l af 31. oktober 1991 om andelsboliger, fastsættes:

 

§ 1. Vedtægter for andelsboligforeninger med mere end 6 boliger, som opføres i medfør af § l, nr. l, i andelsboligforordningen, skal som minimum indeholde de bestemmelser, der er nævnt i normalvedtægten i bilag 1.

§ 2. Vedtægter for andelsboligforeninger med 4-6 boliger, som opføres i medfør af § l, nr. l i andelsboligforordningen, skal som minimum indeholde de bestemmelser, der er nævnt i normalvedtægten i bilag 2.

§ 3. Vedtægter for andelsboligforeninger med mere end 6 boliger, som erhverves fra hjemmestyret eller en kommune i medfør af § l, nr. 2 i andelsboligforordningen, skal som minimum indeholde de bestemmelser, der er nævnt i normalvedtægten i bilag 3.

§ 4. Vedtægter for andelsboligforeninger med 4-6 boliger, som erhverves fra hjemmestyret eller en kommune i medfør af § l, nr. 2 i andelsboligforordningen, skal som minimum indeholde de bestemmelser, der er nævnt i normalvedtægten i bilag 4.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1992.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 34 af 27. august 1990 om normalvedtægt for andelsboligforeninger ophæves.
Grønlands Hjemmestyre, den 25. juni 1992
Emil Abelsen

/

Stig Bendtsen


Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4