Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 21. juli 1992 om ændring af bekendtgørelse nr. 29 af 7. juni 1990 om fredning af rensdyr i Grønland.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 29 af 7. juni 1990 om fredning af rensdyr i Grønland indsættes efter § 4, stk. 3 følgende:

 

"Stk. 4. Al rensdyrjagt er forbudt i de områder (forsvarsområderne), som ligger uden for kommuneinddelingen, jf § 4 i landstingslov nr 5 af 8. juni 1985 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner."

 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. juli 1992
Hans Iversen

/

Henrik Leth