Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 4. august 1992 om ændring af bekendtgørelse nr. 11 af 19. juni 1992 om fangst af store hvaler.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 11 af 19. juni 1992 om fangst af store hvaler foretages følgende ændringer:

§ 4, stk. 5 affattes således: |
"Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan udstede licens til to fartøjer med harpunkanon pr. finhval eller til et fartøj på mindst 36 fod pr. finhval. Fartøjerne skal være udstyret med linespil."

 

§ 2

§ 7, stk. l affattes således:
"§ 7. Til at fange sildepiskere må kun anvendes harpunkanoner med en kaliber 50 mm eller derover med harpungranater (Raufoss' hvalgranat). Fartøjet skal være udstyret med linespil."

 

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft 5. august 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 4. august 1992
Hans Iversen

/

Henrik Leth