Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 5. august 1992 om betaling for deltagelse i fritidsundervisning.

I henhold til Landstingsforordning nr. 5 af 9. april 1992 om fritidsvirksomhed, § 16, stk. 2, fastsættes:

 

§ 1. De kommunale myndigheder opkræver et gebyr på 100,00 kr. pr. deltager pr. hold for deltagelse i fritidsundervisning, jf. dog § 2.
Stk. 2. Gebyret betales ved tilmelding til et hold.
Stk. 3. Gebyret tilbagebetales, såfremt holdet ikke oprettes.
Stk. 4. Tilbagebetaling kan endvidere kun ske til de deltagere, der har fulgt undervisningen, hvis holdet må nedlægges indenfor 4 uger efter oprettelsen.

§ 2. Bestemmelsen i § l gælder ikke
1) ved deltagelse i foredrag og specialundervisning,
2) for børn og unge under 20 år, j f. § 4, stk. l, i Landstingsforordning om folkeskolen samt
3) for elever, der pr. 9. august 1992 er optaget på et etableret hold.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. august 1992.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. august 1992
Marianne Jensen

/

Aqigssiaq Møller