Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 5. november 1992 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune.

I medfør af § 23, stk. l, nr. 2 i Landstingslov nr. 13 af 26. oktober 1989, med senere ændringer, om udhandling og servering af stærke drikke fastsættes:

 

§ 1. Al udhandling og servering af stærke drikke er forbudt i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune til og med den 30. november 1992.

§ 2. For overtrædelse af § l kan der idømmes bøde, jf. landstingslovens § 24.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 29. maj 1992 om rationering af stærke drikke i Avanersuaq Kommune sættes for så vidt angår bygden Siorapaluk ud af kraft til og med den 30. november 1992. Der kan ikke opspares ret til rationeringspoint i lukkeperioden.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. november 1992
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann