Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 27. november 1992 om tidsrum for udhandling og servering af stærke og svage drikke.

I medfør af § 28, stk. l, nr. 1 og § 29 i Landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke, fastsættes:

 

§ 1. Udhandling af stærke drikke må finde sted mandag til fredag fra kl. 12.00 til 18.00, lørdag fra k. 11.00 til kl. 13.00.
Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. l, må udhandling af stærke drikke dog ikke ske på helligdage, på juleaftensdag, på nytårsaftensdag, på Helligtrekongersdag samt på Grønlands Nationaldag.

§ 2. Udhandling af svage drikke må finde sted hver dag på alle tidspunkter.

§ 3. Servering af stærke og svage drikke må finde sted hver dag mellem kl. 12.00 og kl. 24.00, fredag og lørdag samt nytårsaften, aftenen før Skærtorsdag, aftenen før Store Bededag og aftenen før Kr. himmelfartsdag dog indtil kl. 03.00.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. l, må servering dog ikke ske juledag, langfredag, påskedag og pinsedag.  Servering må kun ske fra kl. 18.00 nytårsaftensdag, Helligtrekongersdag og Grønlands Nationaldag. Juleaftensdag må servering kun ske fra kl. 18.00 til kl. 21.00.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. l og 2 gælder uanset  om der er tale om fast alkoholbevilling, jf. lovens § 5, eller om lejlighedsbevilling, jf. lovens § 15.
Stk. 4. Efter ansøgning kan kommunalbestyrelsen dog give lejlighedsbevilling til servering af stærke og svage drikke på dagene søndag til torsdag indtil kl. 03.00, når der er tale om arrangementer i forbindelse med runde fødselsdage, bryllupper ( herunder sølv- og guldbryllupper o.s.v. ), foreningsjubilæer og Landstingsvalg. I givet fald skal den stedlige politimyndighed orienteres herom senest dagen før arrangementets afholdelse.

§ 4. Udhandling af stærke drikke i forbindelse med "Diner Transportable" må finde sted hver dag mellem kl. 11.00 og kl. 20.00.

§ 5. For overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan der idømmes bøde.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 1992. Samtidig hermed ophæves Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 5 af 29. maj 1992 om tidsrum for udhandling og servering af stærke drikke.
Grønlands Hjemmestyre, den 27. november 1992
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann