Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 17. december 1992 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1993.

I henhold til §§ 10 og 11 i Landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyning i bygder, fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af byrderne vedrørende investering i elforsyningsanlæg i bygder, yder nedennævnte kommuner i 1993 følgende bidrag til den fælleskommunale investeringsfond :

Nanortalik 246.200
Qaqortoq 284.300
Narsaq 164.100
Ivittuut 14.600
Paamiut 195.400
Nuuk 985.900
Maniitsoq 335.300
Sisimiut 401.400
Kangaatsiaq 140.500
Aasiaat 275.500
Qasigiannguit 130.600
Ilulissat 359.900
Qeqertarsuaq 91.700
Uummannaq 240.100
Upernavik 246.400
Avanersuaq 73.100
Ammassalik 271.500
Ittoqqortoormiit 43.500

Stk. 2. Bidragene indbetales til Grønlandsbanken, reg.nr. 6471, konto 180809-2, med 1/12 i hver af årets måneder, ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til den i stk. 2 nævnte konto, senest den 2. bankdag i den pågældende måned.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. december 1992
Kuupik Kleist

/

Jens K.Lyberth