Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 44 af 22. december 1992 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jf. landstingslov nr. 26 af 30. oktober 1992, finanslovens konto 66.11.

 

§ 1. Der ydes til nedennævnte kommuner i 1993 følgende tilskud:

Nanortalik 1.788.000
Narsaq 1.122.000
Qaqortoq 1.920.000
Paamiut 1.312.000
Maniitsoq 2.143.000
Kangaatsiaq 2.609.000
Aasiaat 1.892.000
Qasigiannguit 904.000
Uummannaq 2.862.000
Upernavik 2.950.000
Avanersuaq 1.568.000
Tasiilaq 1.579.000
Ittoqqortoormiit 528.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders bloktilskud fra hjemmestyret.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 22 december 1992
Emil Abelsen

/

Peter Beck