Landstingsforordning nr. 4 af 9. april 1992 om ændring af landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed.

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio-og fjernsynsvirksomhed, som ændret ved landstingsforordning nr. 4 af 31. oktober 1991, foretages følgende ændring:

§ 10, stk. l og stk. 2, affattes således:
"§ 10. KNR ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsens formand udpeges af landsstyret. 5 medlemmer udpeges af landstinget, l medlem udpeges af de fast ansatte medarbejdere ved KNR."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 1992
Grønlands Hjemmestyre, den 9 . april 1992
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen