Landstingsforordning nr. 17 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingsforordning om arealanvendelse og planlægning.

I landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning foretages følgende ændring:

 

§ 1.

§ 20 affattes således:
"§ 20. Når det er nødvendigt for gennemførelsen af en tilvejebragt områdeplan, kan der besluttes ekspropriation efter reglerne i landstingslov om ekspropriation.
Stk. 2. Såfremt der er tale om ekspropriation på sagsområder der ikke hører under Grønlands Hjemmestyre, finder reglerne i lov for Grønland om ekspropriation anvendelse.

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. november 1992 under forudsætning af Folketingets vedtagelse af lov for Grønland om ekspropriation på sagsområder under Grønlands Hjemmestyre.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen