Landstingsforordning nr. 18 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingsforordning om forsyningsmæssige foranstaltninger.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 7 af 8. november 1985 om forsyningsmæssige foranstaltninger foretages følgende ændring

" I § 2 ændres "Kalaallit Niuerfiat" til Kalaallit Niuerfiat Service A/S, Kalaallit Niuerfiat Detail A/S."

 

§ 2.

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 1993.
Grønlands Hjemmestyre den 30. oktober 1992
Lars Emil Johansen

/

Ove Rosing Olsen