Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 30. marts 1993 om landets inddeling i sundhedsdistrikter.

I medfør af § 15, stk. 3, i Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

 

§ 1. Landet inddeles i sundhedsdistrikter, der følger den til enhver tid gældende kommunale inddeling.

§ 2. Qaqortoq sundhedsdistrikt omfatter tillige bygderne Alluitsup Paa og Ammassivik.

§ 3. Paamiut sundhedsdistrikt omfatter tillige Ivittuut kommune.

§ 4. Sisimiut sundhedsdistrikt betjener tillige Kangerlussuaq.

§ 5. Avanersuaq sundhedsdistrikt betjener tillige Pituffik.

§ 6. Fra d. l januar 1996 overgår bygderne Alluitsup Paa og Ammassivik til Nanortalik sundhedsdistrikt, jf. § 1.

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft 2. april 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves bekentgørelse nr. 530 af 14. december 1971 om Grønlands inddeling i lægedistrikter m. v.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. marts 1993
Ove Rosing Olsen

/

Torben Cordtz