Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 2. september 1993 om midlertidigt stop for udhandling og servering af stærke og svage drikke i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune.

I medfør af § 28, stk. l, nr. 2 og § 29, stk. 3 i Landsstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. Al udhandling og servering af stærke og svage drikke er forbudt i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune til og med den 30. september 1993.

§ 2. For overtrædelse af § l kan der idømmes bøde.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 2. september 1993.
Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 29. maj 1992 om spiritusrationering af stærke drikke i Avanersuaq Kommune sættes for så vidt angår bygden Siorapaluk ud af kraft til og med den 30. september 1993. Der kan ikke opspares ret til rationeringspoint i lukkeperioden .
Grønlands Hjemmestyre, den 2. september 1993
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann