Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 24. september 1993 om fiskeri i "rejekasserne"

I medfør af §§ 19 og 28 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer som drives på Grønlandsk fiskeriterritorium vest for 44°00'W af personer eller selskaber med grønlandsk fartøj, der er større end 75 BRT/120 BT ifølge fartøjets målebrev.
Stk. 2. Følgende fartøjer er ikke omfattet af bekendtgørelsen (Navn/kaldesignal): Erimaat/OZTZ, Imerigsok/OULB, Hans/OXFJ, Isaarut/OVXD, Lampo/OWES, Qillaq/OYKA, Qavaq/OVOJ, Qingaaq/OWMZ, Lasarus/OZTJ, Tobias Noahsen/OZJO, Anáse/OUHK og Qarsaaq/OUUC.

§ 2. Rejefiskeri i området mellem 68°00' N og 69°30'N, øst for 56°30'W og mellem 69°30'N og 71°30'N, øst for 57°00'W er forbudt.
Stk. 2. Området mellem 68°00'N og 69°00'N ind til 55°00'V er åbent for produktionsfartøjer i tidsrummet fra 1. september til 1. december.
Stk. 3. Området mellem 70°30'N og 71°00'N ind til 56°00'V er åbent for produktionsfartøjer i tidsrummet fra 1. september til 1. december.
Stk. 4. Området mellem 71°00'N og 71°30'N er åbent for produktionsfartøj ind til 3 sømil fra basislinien i tidsrummet fra l. september til l. december.

§ 3. Rejefiskeri i området mellem 66°00'N og 67°00'N, øst for 6 sømil fra fiskeriterritoriets basislinie er forbudt.

§ 4. Rejefiskeri i området mellem 64°00'N og 65°00'N, øst for 6 sømil fra fiskeriterritoriets basislinie er forbudt.
Stk. 2. Området mellem 63°20'N og 64°00'N ud til 12 sømil fra basislinien er lukket for produktionsfartøjer i tidsrummet fra 1. marts til 30. november.
Stk. 3. Området mellem 64°30'N og 65°15'N fra basislinien ud til 53°30'V er lukket for produktionsfartøjer i tidsrummet fra 1. april til 31. juli.

§ 5. Rejefiskeri i området mellem 60°34'42"N og 59°58'36"N, øst for 6 sømil fra fiskeriterritoriets basislinie er forbudt.

§ 6. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft 24. september 1993.
Stk. 2. Ved ikrafttræden ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 20. juli 1993 om fiskeri i "rejekassen".
Grønlands Hjemmestyre, den 24. september 1993
Hans Iversen

/

Henrik Leth