Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 5. oktober 1993 om stop for udhandling og servering af stærke og svage drikke i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune.

I medfør af § 28, stk. l, nr. 2 og § 29, stk. 3 i Landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke fastsættes:

 

§ 1. Al udhandling og servering af stærke og svage drikke er forbudt i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune.

§ 2. For overtrædelse af § l kan der idømmes bøde.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 5. oktober 1993.
Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 29. maj 1992 om spritusrationering af stærke drikke i Avanersuaq Kommune sættes for så vidt angår bygden Siorapaluk ud af kraft. Der kan ikke opspares ret til rationeringspoint i lukkeperioden.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. oktober 1993
Henriette Rasmussen

/

Nukákuluk Kreutzmann