Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 44 af 21. december 1993 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1994.

I henhold til §§ 10 og 11 i Landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyningsanlæg i bygder, fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af byrderne vedrørende investering i elforsyningsanlæg i bygder, yder nedennævnte kommuner i 1994 følgende bidrag til den fælleskommunale investeringsfond:

Nanortalik 220.500
Qaqortoq 249.800
Narsaq 148.300
Ivittuut 14.500
Paamiut 176.100
Nuuk 866.200
Maniitsoq 295.600
Sisimiut 351.200
Kangaatsiaq 129.400
Aasiaat 245.800
Qasigiannguit 114.800
Ilulissat 315.800
Qeqertarsuaq 82.200
Uummannaq 215.700
Upernavik 226.500
Avanersuaq 67.200
Ammassalik 242.200
Ittoqqortoormiit    38.200

Stk. 2. Bidragene indbetales til Grønlandsbanken, reg. nr. 6471, konto 180809-2, med 1/12 i hver af årets
måneder, ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til den i stk. 2 nævnte konto, senest den 2. bankdag i den pågældende måned .
Grønlands Hjemmestyre, den 27.december 1993
Kuupik Kleist

/

Jens K.Lyberth