Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 49 af 30. december 1993 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jf. landstingslov nr. 19 af 28. oktober 1993, finanslovens hovedkonto 20.17.02.

§ 1. Der ydes til nedennævnte kommuner i 1994 følgende tilskud:

Nanortalik 753.000
Narsaq 2.869.000
Paamiut 3.033.000
Maniitsoq 1.616.000
Sisimiut 2.191.000
Kangaatsiaq 570.000
Aasiaat 4.582.000
Qasigiannguit 659.000
Uummannaq 2993.000
Upernavik 944.000
Avanersuaq 537.000
Tasiilaq 2.054.000
Ittoqqortoormiit 375.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder som tillæg til de respektive måneders
bloktilskud fra hjemmestyret.
Stk. 3. Såfremt beløbet ikke udbetales med 1/12 i 1. halvdel af januar udbetales der 3/12 i februar og intet i marts.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 30 december 1993
Emil Abelsen

/

Peter Beck