Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 2.februar 1993 om ændring af bilag l og 2 i landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd.

I medfør af § 3, i landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd og § 41, stk. l, i landstingslov nr. 19 af 28. november 1985 om kommunalbestyrelser og bygderåd m.v. fastsættes:

 

§ 1. Bilag l og 2 i landstingslov om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd ændres som anført i bilag l og 2 i denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1993. Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 23. februar 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. februar 1993
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist


Bilag 1

Bilag 2

Oversigt