Landstingsforordning nr. 8 af 13. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen affattes § 18 således:

 

"Klassekvotient

§ 18. Elevtallet i en klasse må ikke ved skoleårets begyndelse overstige 24 elever.
Stk. 2. Landsstyret kan i særlige tilfælde godkende et højere elevtal, dog ikke over 26."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft 1. august 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen