Landstingsforordning nr. 13 af 28. oktober 1993 om ændring af landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

 

§ 1.

I Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober 1990 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, som ændret ved Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1992, affattes § 26 således:

"§ 26. Landskassen afholder udgifter efter denne landstingsforordning. Landsstyret fastsætter regler om refusion, regnskabsaflæggelse, revision og kontrol."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Henriette Rasmussen