Landstingslov nr. l af 22. april 1993 om optagelse af lån i udlandet.

 

§ 1. Landsstyret bemyndiges til at optage lån i udlandet til et samlet beløb svarende til 2.500 mio.
kr.

§ 2. Loven træder i kraft den 27. april 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 6 af 17 maj 1990 om optagelse af lån i udlandet.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. april 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen