Landstingslov nr. 7 af 13. maj 1993 om ændring af landstingsloven om erhvervsmæssigt fiskeri.

 

§ 1

I landstingslov nr. 17. af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri foretages følgende ændringer:

 

1. § 13, stk. 2 1) affattes således:
"1) at overdragelsen af en kvoteandel sker i andele, der udgør 100 tons eller derover pr. område, og"

2. § 13, stk. 4 affattes således:
"Stk. 4. Rederierne kan kun overdrage dele af deres kvoteandel jvf. stk. 2, 1), hvis det sker med henblik på at optimere rederiets samlede fangstmuligheder i forhold til den fiskerikapacitet, rederiet har til rådighed."

3. I § 13, stk. 7 , indsættes efter ordet "pkt.": ", og for reglen i § 13 stk. 2, 1)."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. maj 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen