Landstingslov nr. 9 af 13. maj 1993 om ændring af landstingslov om sanering af uddannelsesgæld.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 15 af 23. november 1989 om sanering af uddannelsesgæld affattes § l, stk. l, således:

 

"Grønlands Hjemmestyre yder tilskud til afvikling af uddannelsesgæld til Hjemmestyret og hjemmestyregaranteret uddannelsesgæld i pengeinstitutter når:
1) uddannelsen er afsluttet eller afbrudt og
2) lånet er ydet som eller konverteret til et fast lån."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1994 med virkning for indbetalingsåret 1993.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. maj 1993
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen