Landstingslov nr. 13 af 28. oktober 1993 om optagelse af lån i udlandet.

 

§ l. Landsstyret bemyndiges til at optage lån i udlandet til et samlet beløb svarende til 1.900 mio. kr.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. november 1993.
Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. l af 22. april 1993 om optagelse af lån i udlandet.
Grønlands Hjemmestyre den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Almindelige bemærkninger

Med henblik på refinansiering af et 5-årigt D-mark lån optaget i 1988 med en oprindelig hovedstol på 225 mio. D-mark optog  hjemmestyret i foråret 1993 et lån på 175 mio. D-mark. Lånet blev ydet af en gruppe af 22 internationale banker med Chase Manhattan Bank som arrangør.

Idet refinansieringslånet på 175 mio. D-mark blev optaget umiddelbart før 1988-lånet blev tilbagebetalt, var der behov for en midlertidig forhøjelse af bemyndigelsen til optagelse af lån i udlandet til 2.500 mio. kr.

Grønlands Hjemmestyres samlede langfristede gæld udgør på nuværende tidpunkt ca. 1,8 mia. kr. fordelt med ca. 365 mio. kr. i realkreditgæld og ca. 1.460 mio. kr. i udlandsgæld. I overensstemmelse med forudsætningerne for forhøjelsen af lånebemyndigelsesloven på forårssamlingen 1993 samt landsstyrets målsætninger om afvikling af landskassens gæld fremsættes hermed forslag til lov om optagelse af lån i udlandet der nedsætter lånebemyndigelsen til 1.900 mio. kr.

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

 

Til § 1.

Denne bestemmelse sætter den øvre grænse for optagelse af lån på det internationale kapitalmarked, d.v.s. uden for Grønland  og Danmark.

Til § 2.

Bestemmelsen fastsætter landstingslovens ikrafttræden, og samtidig ophæves den nuværende landstingslov om optagelse af lån i udlandet.