Landstingslov nr. 16 af 28. oktober 1993 om ophævelse af landstingslov nr. 11 af 4. november 1991 om en konjunkturudligningsfond for fiskeriet i Grønland.

 

§ 1. Den i henhold til landstingslov nr. 11 af 4. november 1991 oprettede konjunkturudligningsfond opløses, når fondens regnskab for regnskabsåret 1993 er godkendt af landsstyret, dog senest den 1. juni 1994.

§ 2. Fondens midler ved opløsningen anvendes som tilskud til indhandlingspriserne. Landsstyret træffer beslutning om tildeling og udbetaling af midlerne.

§ 3. Denne landstingslov træder i kraft den 1. januar 1994. Samtidig ophæves landstingslov nr. 11 af 4. november 1991 om en konjunkturudligningsfond for fiskeriet i Grønland.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Hans Iversen