Landstingslov nr. 18 af 28. oktober 1993 om landstingstillægsbevillingslov 2 for 1993

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1993 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 1993 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringer i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1993 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1 (eksisterer ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3