Landstingslov nr. 19 af 28. oktober 1993 om finanslov for 1994 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1994 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Tekstanmærkninger for 1994 fastsættes i bilag 2.

§ 3. For 1994 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 3,
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1 (eksisterer ikke elektronisk)

Bilag 2 (pdf-format)

Bilag 3 (pdf-format)